ONLINE APPOINTMENT

Book your appointment now and get $5 discount.

MAKE APPOINTMENT
DOWNLOAD
Download BrochureDownload Summary

شرح خدمات

وظایف روغن موتور:

  • کاهش اصطکاک قطعات متحرک موتور
  • کاهش سایش قطعات موتور
  • خنک نمودن قطعات داخلی موتور
  • تمیز نگهداشتن قطعات داخل موتور از دوده و ترکیبات حاصل از تجزیه روغن و رسوبات بین قطعات
  • آب‌بندی کامل بین سیلندر و پیستون
  • محافظت قطعات موتور در مقابل خوردگی
  • کارکرد بهینه قطعات متحرک موتور در دماهای مختلف

دلایل تعویض روغن موتور:

همان‌طور که با گردش خون در بدن و انجام عملیات خون‌رسانی در بدن، خون آلوه می‌شود، روغن موتور هم با گردش در موتور، با مواد مختلفی که در عملیات احتراق تولید می‌شود ، آلوده شده و لذا مواد افزودنی روغن موتور به نوعی مصرف، اکسید و تجزیه می‌شود. در این بین با انجام عمل پاک‌کنندگی، معلق‌سازی و جذب سایر مواد، رنگ طبیعی روغن موتور تغییر و به نوعی تیره می‌شود و بایستی متناسب با کارکرد اعلام شده روغن موتور توسط شرکت سازنده آن‌را تعویض نمود. در شهرهایی که حجم ترافیک در آنها بالاست توصیه شده است در کیلومتر کمتری از کارکرد توصیه شده، روغن موتور را تعویض نمود.
روغن از زمان شروع بکار موتور در معرض اکسیده شدن و تجزیه حرارتی قرار گرفته و روغن پایه آن آلوده شده و از کیفیت آن کاسته می‌شود و همچنین مواد افزودنی استاندارد آن نظیر مواد افزودنی پاک‌کننده نیز، مصرف می‌شوند. در این حالت خاصیت روان‌کاری، پاک‌کننده و جذب ذرات معلق و ناخالصی‌ها، کاهش می‌یابد .

آیا نوع روغن در مدت زمان تعویض آن موثر می‌باشد؟

با پیشرفت تکنولوژی ساخت موتورها؛ شرایط کارکرد موتور از لحاظ افزایش دور، نسبت تراکم بالا، دمای احتراق بیشتر، فشار زیادتر به یاتاقان‌های ثابت و متحرک بیشتر شده است. لذا در این راستا سازندگان روغن موتور را براین داشته است تا روغن‌هایی متناسب با تکنولوژی موتورها با زمان تعویض بیشتر تولید نمایند. امروزه با توجه به استانداردهای زیست محیطی، تبخیر و کاهش سطح روغن موتور محدود شده است و سرریز روغن به منظور تامین کسری روغن موتور کاهش یافته است.

از آنجا که در بازار انواع روغن‌ها با درجات و کیفیت‌های مختلف موجود می‌باشد، پیشنهاد می‌شود با رجوع به دستورالعمل کارخانه سازنده خودرو، نسبت به استفاده از روغن توصیه شده و تعویض به‌موقع آن با توجه به نکات بیان شده، اقدام نمایید.

© Copyright 2017 by vianitc